Τα στάδιατης ελαιοποίησης
Ακολουθήστε τα στάδια της ελαιοποίησηςκαι ανακαλύψτε πώς η παραγωγή τουελαιολάδου επηρεάζει άμεσατο τελικό προϊόν
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
Συγκομιδή & μεταφορά

Η εποχή της συγκομιδής ξεκινάει τον Οκτώβριο. Η ενδεδειγμένη μέθοδος συγκομιδής είναι με το χέρι ενώ οι μηχανικές μέθοδοι που μπορεί εναλλακτικά να επιλέγονται από παραγωγούς πρέπει να διαφυλάσσουν την αρτιότητα του καρπού και την αποφυγή οποιουδήποτε τραυματισμού του.Η μεταφορά του καρπού στο ελαιοτριβείο πρέπει να πραγματοποιείται την ίδια μέρα χρησιμοποιώντας διάτρητα πλαστικά καφάσια ώστε ο καρπός να διατηρήσει στο μέγιστο την αρχική του φρεσκάδα που κρύβει όλες τις ευεργετικές του ιδιότητες.


Στάδιο 1
Αποφύλλωση & πλύση

Φτάνοντας στο ελαιοτριβείο γίνεται η αποφύλλωση του καρπού ενώ στη συνέχεια πλένεται με καθαρό πόσιμο νερό για την απομάκρυνση ξένων υλών, όπως χώμα και σκόνη.


Στάδιο 2
Θραύση

Ακολουθεί η θραύση του καρπού σε ειδικό σπαστήρα από μεταλλικούς δίσκους παράγονταςένα ομοιογενές μείγμα, η θερμοκρασία του οποίου ελέγχεται διαρκώς καθώς τυχόν υπερθέρμανση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.


Στάδιο 3
Μάλαξη

Στο στάδιο της μάλαξης το ομοιογενές μείγμα που έχει προκύψει αναμειγνύεται ή αναδεύεται στους ειδικούς μαλακτήρες με σκοπό τη συνένωση των μικρών ελαιοσταγονιδίων με μεγαλύτερες σταγόνες ελαιολάδου, επιτρέποντας τον ευκολότερο διαχωρισμό τους κατά την επόμενη φάση της φυγοκέντρισης. Για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου, η μάλαξη πραγματοποιείται σε ελεγχόμενη χαμηλή θερμοκρασία, έτσι προκύπτει και η ιδιότητα της «ψυχρής έκθλιψης».


Στάδιο 4
Φυγοκέντριση

Στη συνέχεια το μείγμα τοποθετείται σε ένα διφασικό ή τριφασικό φυγόκεντρο διαχωριστήρα (decanter), όπου αποβάλλονται οι ξένες ύλες και γίνεται ο διαχωρισμός του ελαιολάδου με τα απόνερα.


Στάδιο 5
Αποθήκευση

Το ελαιόλαδο αποθηκεύεται στη συνέχεια σε ανοξείδωτες δεξαμενές άνευ οξυγόνου ενώ η πολύμηνη παραμονή του διαφυλάσσεται με την παροχή αζώτου επιβραδύνοντας έτσι τη διαδικασία της οξείδωσης.


Στάδιο 6
Συσκευασία

Στο τελικό στάδιο της συσκευασίας/τυποποίησης το ελαιόλαδο τοποθετείται σε ειδικά μπουκάλια, σφραγίζεται και επισυνάπτεται η σχετική ετικέτα.


Στάδιο 7