6. Πολιτική Επιστροφών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.

Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Α. Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης ή λόγω ελαττώματος

Στις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής, ήτοι με τη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία και κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας με εμάς στα τηλέφωνα και στο email επικοινωνίας.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο όταν τα προϊόντα προς επιστροφή βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία βρίσκονταν όταν τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να μην έχει παραβιαστεί και να είναι άθικτη η συσκευασία τους ή να μην έχει ανοιχθεί με οποιονδήποτε τρόπο και να φέρει όλα τα στοιχεία και χαρακτηριστικά με τα οποία παραδόθηκε (π.χ. ετικέτα κλπ). Οπότε, καλό θα ήταν από τη μεριά σας να ελέγχετε προσεκτικά τη στιγμή της παράδοσης των προϊόντων μας το άθικτο της συσκευασίας τους. Το προϊόν μπορεί να επιστραφεί ακόμη και στην περίπτωση που έχει ανοιχθεί η συσκευασία του εάν τυχόν διαπιστωθεί ελάττωμα εντός του περιεχομένου αυτής που δεν συνάδει με τη φύση του πωλούμενου προϊόντος και δεν προέρχεται από κακή χρήση του καταναλωτή ή παραβίαση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος στο περιεχόμενο αυτής  Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής κ.ο.κ) και να μην έχει αφαιρεθεί το προϊόν από τη συσκευασία του.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του στα στοιχεία που ο ίδιος έχει δηλώσει για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα ή το λάθος, και μπορεί αυτό να αντικατασταθεί με το προϊόν της παραγγελίας ή με άλλο της επιλογής του πελάτη, πραγματοποιείται η αντικατάσταση, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ίδιου εμπορεύματος με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, σε εύλογο χρόνο για την αντικατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις σας καλούμε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα μας στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.oliveepitome.com ή μέσω email στο info@oliveepitome.com. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας/χρεωστικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας, αφού προηγηθεί προηγουμένως επικοινωνία με την εταιρεία μας μέσω του τηλεφώνου και του email επικοινωνίας, διαφορετικά για την επιστροφή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα επωμίζεται ο πελάτης το κόστος.

Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Β. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούσθε να μας ανακοινώσετε το λόγο, εντός της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Το κόστος της επιστροφής επωμίζεται σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης.

Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στην ίδια κατάσταση στην οποία βρίσκονταν όταν το παρέλαβε, χωρίς δηλαδή να μην έχει παραβιαστεί και να είναι άθικτη η συσκευασία τους ή να μην έχει ανοιχθεί με οποιονδήποτε τρόπο και να φέρει όλα τα στοιχεία και χαρακτηριστικά με τα οποία παραδόθηκε (π.χ. ετικέτα κλπ). Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως μέσω της φόρμας που προσφέρουμε στη διεύθυνση (Δήλωση υπαναχώρησης), σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει η Γενική Γραμματεία καταναλωτή, την οποία αφού συμπληρώσετε και υπογράψετε θα πρέπει να τη στείλετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στη διεύθυνση info@oliveepitome.com και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής της έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης (του email) μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας/χρεωστικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας, αφού προηγηθεί προηγουμένως επικοινωνία με την εταιρεία μας μέσω του τηλεφώνου και του email επικοινωνίας, διαφορετικά για την επιστροφή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα επωμίζεται ο πελάτης το κόστος.

Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας και αποσφράγισης, δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή του, λόγω της φύσης του προϊόντος και της αλλοίωσης που εκ των πραγμάτων υφίσταται.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή επικοινωνία με την εταιρεία μας μπορείτε να μας βρείτε στο τηλέφωνο +30 210 3003934, ή στο email info@oliveepitome.com.