ΠερίΕλαιολάδου
Το ελαιόλαδο είναι το μοναδικό τρόφιμοτο οποίο κατηγοριοποιείται βάσει δύοξεχωριστών κριτηρίων:
1.Της οξύτητας2.Της οργανοληπτικής αξιολόγησης
(όσφρηση, γεύση)
Διαβάστε την έρευνα

Βρώσιμες κατηγορίες ελαιόλαδου βάσει ποιότητας

Τα στάδιατης ελαιοποίησης
Ακολουθήστε τα στάδια της ελαιοποίησηςκαι ανακαλύψτε πώς η παραγωγή τουελαιολάδου επηρεάζει άμεσατο τελικό προϊόν
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Τα στάδια της ελαιοποίησης