Περί Ελαιολάδου

Το ελαιόλαδο είναι το μοναδικό τρόφιμοτο οποίο κατηγοριοποιείται βάσει δύοξεχωριστών κριτηρίων:
1.Της χημικής ανάλυσης2.Της οργανοληπτικής αξιολόγησης
(όσφρηση, γεύση)
Διαβάστε την έρευνα

Βρώσιμες κατηγορίες ελαιόλαδου βάσει ποιότητας

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι ο χυμός που λαμβάνεται από τον καρπό της ελιάς χωρίς την υποβολή σε καμία χημική ή άλλη επεξεργασία πλην του πλυσίματος, διαχωρισμού, φυγοκέντρισης και φιλτραρίσματος.

Είναι η ανώτερη κατηγορία ελαιολάδου με τέλειο άρωμα και γεύση (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά) που πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των χημικών κριτηρίων και έχει οξύτητα έως 0,8%.

Στο Olive Epitome ειδικευόμαστε αποκλειστικά στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.


Η ανώτατη ποιότητα ελαιολάδου πλούσιο σε γεύσεις και αρώματα

Παρθένο Ελαιόλαδο

Παρθένο ελαιόλαδο είναι το ελαιόλαδο που έχει παραχθεί χωρίς να έχει υποστεί καμία χημική ή άλλη επεξεργασία πλην του πλυσίματος, διαχωρισμού, φυγοκέντρισης και φιλτραρίσματος.

Εμφανίζει κάποιες αρνητικές ιδιότητες τόσο στο άρωμα όσο και στη γεύση (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά), πληροί όλες τις προϋποθέσεις των υπόλοιπων χημικών κριτηρίων ενώ η οξύτητά του κυμαίνεται από 0,8% έως 2%, καθιστώντας το υποδεέστερο του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.


Καλής ποιότητας ελαιόλαδο

Ελαιόλαδο

Το «ελαιόλαδο» προκύπτει από την πρόσμιξη κυρίως εξευγενισμένου ελαιολάδου με μικρό ποσοστό παρθένου ελαιολάδου. Είναι υποδεέστερο σε ποιότητα από το παρθένο ελαιόλαδο ενώ η οξύτητά του δεν υπερβαίνει το 1%.


Χαμηλής ποιότητας ελαιόλαδο

Πυρηνέλαιο

Το πυρηνέλαιο προκύπτει από την πρόσμιξη εξευγενισμένου πυρηνέλαιου με μικρό ποσοστό παρθένου ελαιολάδου. Είναι υποδεέστερο σε ποιότητα από το «ελαιόλαδο» ενώ η οξύτητά του δεν υπερβαίνει το 1%.


Χαμηλής ποιότητας ελαιόλαδο
Τα στάδιατης ελαιοποίησης
Ακολουθήστε τα στάδια της ελαιοποίησηςκαι ανακαλύψτε πώς η παραγωγή τουελαιολάδου επηρεάζει άμεσατο τελικό προϊόν
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Τα στάδια της ελαιοποίησης

Συγκομιδή & μεταφορά

Η εποχή της συγκομιδής ξεκινάει τον Οκτώβριο. Η ενδεδειγμένη μέθοδος συγκομιδής είναι με το χέρι ενώ οι μηχανικές μέθοδοι που μπορεί εναλλακτικά να επιλέγονται από παραγωγούς πρέπει να διαφυλάσσουν την αρτιότητα του καρπού και την αποφυγή οποιουδήποτε τραυματισμού του.Η μεταφορά του καρπού στο ελαιοτριβείο πρέπει να πραγματοποιείται την ίδια μέρα χρησιμοποιώντας διάτρητα πλαστικά καφάσια ώστε ο καρπός να διατηρήσει στο μέγιστο την αρχική του φρεσκάδα που κρύβει όλες τις ευεργετικές του ιδιότητες.


Στάδιο 1

Αποφύλλωση & πλύση

Φτάνοντας στο ελαιοτριβείο γίνεται η αποφύλλωση του καρπού ενώ στη συνέχεια πλένεται με καθαρό πόσιμο νερό για την απομάκρυνση ξένων υλών, όπως χώμα και σκόνη.


Στάδιο 2

Θραύση

Ακολουθεί η θραύση του καρπού σε ειδικό σπαστήρα από μεταλλικούς δίσκους παράγοντας ένα ομοιογενές μείγμα, η θερμοκρασία του οποίου ελέγχεται διαρκώς καθώς τυχόν υπερθέρμανση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.


Στάδιο 3

Μάλαξη

Στο στάδιο της μάλαξης το ομοιογενές μείγμα που έχει προκύψει αναμειγνύεται ή αναδεύεται στους ειδικούς μαλακτήρες με σκοπό τη συνένωση των μικρών ελαιοσταγονιδίων με μεγαλύτερες σταγόνες ελαιολάδου, επιτρέποντας τον ευκολότερο διαχωρισμό τους κατά την επόμενη φάση της φυγοκέντρισης. Για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιολάδου, η μάλαξη πραγματοποιείται σε ελεγχόμενη χαμηλή θερμοκρασία, έτσι προκύπτει και η ιδιότητα της «ψυχρής έκθλιψης».


Στάδιο 4

Φυγοκέντριση

Στη συνέχεια το μείγμα τοποθετείται σε ένα διφασικό ή τριφασικό φυγόκεντρο διαχωριστήρα (decanter), όπου αποβάλλονται οι ξένες ύλες και γίνεται ο διαχωρισμός του ελαιολάδου με τα απόνερα.


Στάδιο 5

Αποθήκευση

Το ελαιόλαδο αποθηκεύεται στη συνέχεια σε ανοξείδωτες δεξαμενές άνευ οξυγόνου ενώ η πολύμηνη παραμονή του διαφυλάσσεται με την παροχή αζώτου επιβραδύνοντας έτσι τη διαδικασία της οξείδωσης.


Στάδιο 6

Συσκευασία

Στο τελικό στάδιο της συσκευασίας/τυποποίησης το ελαιόλαδο τοποθετείται σε ειδικά μπουκάλια, σφραγίζεται και επισυνάπτεται η σχετική ετικέτα.


Στάδιο 7