Ποια είναι η αλήθεια και ποιος ο μύθος γύρω από το ελαιόλαδο; Η ενότητα αυτή επιχειρεί να προσεγγίσει τον επισκέπτη και να τον προβληματίσει γύρω από ορισμένους διαδεδομένους μύθους που αφορούν το ελαιόλαδο.

Ο σκοπός είναι ο καταναλωτής να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορεί να διακρίνει την ποιότητα του ελαιολάδου που επιλέγει να χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα του.

Μύθοι & Αλήθειες για το ελαιόλαδο Myths & Facts about olive oil

Ποια είναι η αλήθεια και ποιος ο μύθος γύρω από το ελαιόλαδο; Η ενότητα αυτή επιχειρεί να προσεγγίσει τον επισκέπτη και να τον προβληματίσει γύρω από ορισμένους διαδεδομένους μύθους που αφορούν το ελαιόλαδο.

Ο σκοπός είναι ο καταναλωτής να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορεί να διακρίνει την ποιότητα του ελαιολάδου που επιλέγει να χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα του.