ΠερίΕλαιολάδου
Το ελαιόλαδο είναι το μοναδικό τρόφιμοτο οποίο κατηγοριοποιείται βάσει δύοξεχωριστών κριτηρίων:
1.Της οξύτητας2.Της οργανοληπτικής αξιολόγησης
(όσφρηση, γεύση)
Διαβάστε την έρευνα

Βρώσιμες κατηγορίες ελαιόλαδου βάση ποιότητας

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι ο χυμός που λαμβάνεται από τον καρπό της ελιάς χωρίς την υποβολή σε καμία χημική ή άλλη επεξεργασία πλην του πλυσίματος, διαχωρισμού, φυγοκέντρισης και φιλτραρίσματος.

Είναι η ανώτερη κατηγορία ελαιολάδου με τέλειο άρωμα και γεύση (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά) που πληροί όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις των χημικών κριτηρίων και έχει οξύτητα έως 0,8%.

Στο Olive Epitome ειδικευόμαστε αποκλειστικά στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

έξτρα_παρθένο_ελαιόλαδοΗ ανώτατη ποιότητα ελαιολάδου πλούσιο σε γεύσεις και αρώματα
Παρθένο Ελαιόλαδο

Παρθένο ελαιόλαδο είναι το ελαιόλαδο που έχει παραχθεί χωρίς να έχει υποστεί καμία χημική ή άλλη επεξεργασία πλην του πλυσίματος, διαχωρισμού, φυγοκέντρισης και φιλτραρίσματος.

Εμφανίζει κάποιες αρνητικές ιδιότητες τόσο στο άρωμα όσο και στη γεύση (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά), πληροί όλες τις προϋποθέσεις των υπόλοιπων χημικών κριτηρίων ενώ η οξύτητά του κυμαίνεται από 0,8% έως 2%, καθιστώντας το υποδεέστερο του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.


Καλής ποιότητας ελαιόλαδο
Ελαιόλαδο

Το «ελαιόλαδο» προκύπτει από την πρόσμιξη κυρίως εξευγενισμένου ελαιολάδου με μικρό ποσοστό παρθένου ελαιολάδου. Είναι υποδεέστερο σε ποιότητα από το παρθένο ελαιόλαδο ενώ η οξύτητά του δεν υπερβαίνει το 1%.


Χαμηλής ποιότητας ελαιόλαδο
Πυρηνέλαιο

Το πυρηνέλαιο προκύπτει από την πρόσμιξη εξευγενισμένου πυρηνέλαιου με μικρό ποσοστό παρθένου ελαιολάδου. Είναι υποδεέστερο σε ποιότητα από το «ελαιόλαδο» ενώ η οξύτητά του δεν υπερβαίνει το 1%.


Χαμηλής ποιότητας ελαιόλαδο