έρευνα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
εικονίδιο μικροσκόπιο σύσταση ελαιολάδου

Σύσταση
ελαιολάδου

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι η ανώτερη ποιότητα ελαιολάδου και αυτό που το καθιστά πολύτιμο, συγκριτικά με άλλα φυτικά έλαια, είναι η απαράμιλλη γεύση του σε συνδυασμό με την υψηλή διατροφική του αξία.

Το εντυπωσιακότερο όλων όμως είναι ότι οι νότες των αρωμάτων και οι αξιοσημείωτες βιοενεργητικές του ιδιότητες προέρχονται από το 1-2% της σύνθεσής του.

εικονίδιο κριτήρια ποιότητα ελαιολάδου

Κριτήρια ποιότητας
ελαιολάδου

Τα κριτήρια ποιότητας για την ορθή κατηγοριοποίηση ενός ελαιολάδου προκύπτουν από τη χημική ανάλυση και οργανοληπτική αξιολόγησή του (όσφρηση και γεύση) ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του.

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαίας (ΔΣΕ) και ο κανονισμός (ΕΟΚ) No2568/91, σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων, καθορίζει με ξεκάθαρο τρόπο τα κριτήρια για την κατηγοριοποίηση του κάθε ελαίου.

εικονίδιο οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ελαιολάδου

Οργανοληπτικά
Χαρακτηριστικά Ελαιολάδου

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ενός ελαιολάδου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες έτσι όπως απορρέουν από το γενικό βασικό λεξιλόγιο του Δ.Σ.Ε (IOC/T.20/Doc. No.15) και είναι ενσωματωμένα στον κανονισμό (ΕΟΚ) Νο.2568/91 και στις τροποποιήσεις αυτού (Παράρτημα ΧΙΙ 1991/2568/2016).

εικονίδιο κατηγορίες ελαιολάδων

Κατηγορίες Ελαιολάδων

Στο παράρτημα VII (Μέρος VIII) του κανονισμού (ΕΕ) No 1308/2013 προβλέπονται ρητά οι περιγραφές και οι ορισμοί των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων ενώ στον ίδιο κανονισμό περιγράφονται τα πρότυπα εμπορίας που αφορούν τις τέσσερις βρώσιμες κατηγορίες ελαιολάδου που διακινούνται εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης