Προφίλ Παραγωγών

Μιχάλης Μάρακας, ΒΙΟΕΛΛΑΣ-BIOSUISSE, Μιχάλη Μάρακα, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ελαιοκαλλιέργειας, εκσυγχρονισμό, βιολογική καλλιέργεια,

Προφίλ Παραγωγών

Ευτύχης Ανδρουλάκης – Ο πρεσβευτής της ποικιλίας…